Record details

Title keyword
    Petrogeneze
Article
    Geochemické typy a petrogeneze metavulkanických hornin orlicko-kladské klenby
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Na návštěvě v jurském parku: stáří, geochemická povaha a možná petrogeneze kyselých-intermediárních magmatitů antarktického poloostrova (širší okolí Camp Hillu a ledovce Victory Glacier)
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
    Petrogeneze granitů klenovského masivu
    Petrogeneze kvarcitů zlatohorského rudního revíru
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrogeneze nasavrckého masívu
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu