Record details

Title keyword
    Petrografická
Monograph
    Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí
Article
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov
    Petrografická charakteristika fragmentu neolitické zoomorfní nádoby z Květnice
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Petrografická jubilea v r. 2000
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov