Record details

Title keyword
    Pláště
Article
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    II. Dynamika pláště Země : Země se postupně zklidňuje, což paradoxně umožňuje promíchávání hmot v plášti
    III. Geochemická dynamika pláště : Zúrodňování vyčerpaných polí
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Nerostné suroviny pláště žulového masívu
    Petrologie litického masívu a jeho pláště
    Příspěvek k poznání povahy granátů z rul pláště dyjského masívu
    Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
    Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu