Record details

Title keyword
    Planiny
Monograph
    Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny
Article
    Geologický a geomorfologický charakter krasu severozápadnej časti Jasovskej planiny
    Geomorfologické pomery Plešivskej planiny
    Jeskyně Zlostenu a kras Kotelské planiny
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu