Record details

Title keyword
    Płaszczowiny
Article
    Litologia i sedymentacja margli tackich wschodniej czesci plaszczowiny magurskiej (Karpaty fliszowe)
    Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie)
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt