Record details

Title keyword
    Pleistocénneho
Article
    Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho