Record details

Title keyword
    Pleistocenních
Article
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u Pístů
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Nový nález pleistocenních organických sedimentů na Moravě
    Ostrakodi z pleistocenních akumulačních teras širšího okolí Brna
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky (13-14 Nymburk)
    Zpráva o výzkumu pleistocenních kryogenních tvarů Ještědského hřbetu