Record details

Title keyword
    Plzeň
Monograph
    Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe - Proceedings of the joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzeň (Pilsen), September 16 - 19, 2013
    Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe : proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societes held in Plzeň (Pilsen)
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Plzeň 12-33, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Plzeň 12-33, 1 : 50 000
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1233 Plzeň
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. ( 9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
    Paleontological Workshop Held in Honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. : (9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
    Proceedings of the joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzeň (Pilsen)
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 12-33 Plzeň
    Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února - 1. března 2008
Article
    The Asturian and Cantabrian floral assemblages with Cordaites from the Plzeň Basin
    An attempt at a palaeobotanical database based on the Westphalian D Cantabrian floras of the Plzeň Basin (Czech Republic)
    Carboniferous megaspores and their hypothetical parent plants from the Nýřany Member (Westphalian D - Cantabrian) of the Plzeň Basin (Czech Republic)
    Coalification in the Plzeň Basin from the viewpoint of reflectance
    Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Genesis and geochemistry of the arkose-type kaolins in the Plzeň Basin, Czechoslovakia
    Geochemistry of the Vejprnice bituminous coal deposit in the Plzeň Basin
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan (12-33 Plzeň)
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň)
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Kvartérní sedimenty plzeňské kotliny a širšího okolí (12-333 Plzeň, 12-331 Třemošná)
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii (15-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Megaflora of tuffaceous interbeds in coal seams of the Nýřany Member (Westphalian D) at the Dobré štěstí Mine in the Plzeň Basin (Czech Republic)
    Mikropaleontologický výzkum spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam (12-33 Plzeň)
    New locality of the Stephanian plant fossils (Plzeň Basin, Czech Republic)
    Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun)
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň)
    Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň)
    Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Some petrological properties of the Chotíkov coalfield (Plzeň basin, Czechoslovakia)
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Type specimens of fossils in the Regional museum of Dr. B. Horák in Rokycany and in the West-Bohemian museum in Plzeň. Part II, Graptolithina
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Vnitřní morfologie rodu Huttonia (12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň)
    Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany (12-33 Plzeň)
    Výzkum konodontů spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)
Serial
    Sbor. Pedag. Fak. (Plzeň), Biol.