Record details

Title keyword
    Počítače
Article
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Osobní počítače v geologickém průzkumu
    Petrochemická klasifikace granitoidů s pomocí osobního počítače
    Počítače a dalkový průzkum Země
    Počítače a zpracování geochemických dat
    Počítače ve vzdělávacím procesu resortu paliv a energetiky
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití osobního počítače a magnetometru MP-2 v gravimetrické skupině