Record details

Title keyword
    Počítačové
Monograph
    GCG 2007. Geometry and Computer Graphics. Sborník příspěvků mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice /27./
    Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete
    Pravidla pro používání počítačové sítě a v ní provozovaných služeb
    Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice
    Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice
Article
    Bude fuzzy logika průlomem v počítačové technologii?
    Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
    Počítačové metody zpracování geomechanických dat
    Počítačové modelování RTG difrakčních záznamů
    Počítačové zpracování výpočtu zásob černého uhlí
    Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat)
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti