Record details

Title keyword
    Pošepného
Article
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
    Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    K životu a dílu Františka Pošepného (1836-1895)
    Ke stému výročí smrti geologa Františka Pošepného
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
    Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek
    Nový překlad Pošepného díla "The genesis of ore deposits"
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
    Sté výročí smrti Františka Pošepného
    Tradice Františka Pošepného na Vysoké škole báňské v Ostravě
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Zamyšlení nad vědeckým a pedagogickým dílem Františka Pošepného
Serial
    Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava).
    Zpravodaj Geologického pavilonu prof. F. Pošepného