Record details

Title keyword
    Pošumaví
Monograph
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Cerrelation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Correlation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Correlation Program, Project 254/24-25 September 1991/ Černá v Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Gelogical Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IV.th Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254/24-25 September 1991/ Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments, Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá v Pošumaví
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-233 Černá v Pošumaví
Article
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Ferrodiorite from the Český Krumlov varied group near Černá v Pošumaví (Moldanubikum, Bohemian Massif): petrology, geochemistry and deformation
    Investigation of ferrodiorite from Černá v Pošumaví
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Locality No.4 - Bližná near Černá v Pošumaví : Elbaite subtype pegmatite penetrating marble with exomorphic tourmaline - Tourmaline minerals: dravite, schorl, uvite, elbaite, liddicoatite
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Okrové jeskyně dolu Václav v Bližné v Pošumaví
    Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výzkum ferodioritu od Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví