Record details

Title keyword
    Pocta
Monograph
    Trilobiti - raci z kamene. Pocta českým skalníkům
Article
    Mezinárodní konference TRILO 2012 - velká pocta pro Českou republiku
    Pocta Jiřímu Krupičkovi