Record details

Title keyword
    Podél
Monograph
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry podél profilu 9HR/93,94
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
Article
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    'Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika'
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, velkolom Čertovy schody
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově (12-421 Praha-jih)
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů