Record details

Title keyword
    Podílu
Monograph
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
Article
    Použití separátoru Bartles Crossbelt BX k úpravě kalových podílů SnW rudnin
    Problematika úpravy jemných podílů cínových rud
    Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů