Record details

Title keyword
    Podhůří
Monograph
    Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech.
Article
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
    Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlockých hor a podhůří. II.
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor