Record details

Title keyword
    Podkrušnohoří
Article
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří