Record details

Title keyword
    Podlesí
Monograph
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    International Workshop Phosphorus- and Fluorine-rich Granites, Podlesí 2001
    Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites, Intermational Workshop, Podlesí, Czech Republic
    Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma
    Post-magmatic hydrothermal processes and paleofluid records in the Podlesí granite stock
    Postmagmatické hydrotermální procesy a charakter paleofluid v granitovém pni u Podlesí
    Proceedings of an International Workshop: Phosporus- and fluorine-rich fractionated granites. October 16-19, 2001, Podlesí, Czech Republic
    Simulace podzemních procesů v hydrogeologické struktuře žulového pně Podlesí
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
    Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách
Article
    Evolution of fractionated granite magma in a multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
    Evolution of fractionated granite magma in multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U-, and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid inclusion planes vs. fracturing in PTP-3 borehole at Podlesí granite stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Fluid Inclusion Planes vs. Fracturing in PTP-3 Borehole at Podlesí Granite Stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Fracture analysis and fluid inclusion planes in PTP-3 borehole at Podlesí granite stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Li-F micas from the granite stock at Podlesí, Czech Republic
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Magnetic anisotropy of an extremely fractionated granite: the Podlesí stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Migration of paleo- and recent fluids in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic: Fractures, fluid inclusion planes, open microcracs
    Mineralogical Evidence for two Magmatic Stages in the Evolution of an Fractionated P-rich Rare-metal Granite : The Podlesí Stock, Krušné Hory, Czech Republic
    Mineralogical evidence of vertical zonality in a highly fractionated P-rich rare metal-bearing granite system, Podlesí, Czech Republic
    Mineralogy of extremely fractionated phosphorus-rich granite - Podlesí, Czech Republic
    Mineralogy of extremely fractionated phosphorus-rich granite - Podlesí, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals - monitor of evolution of a peraluminous granite system, Podlesí, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - preliminary data
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - Preliminary data.
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí
    Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí (Excursion stop No.3)
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech republic)
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Physical properties of extremely fractionated P-rich rare metal granite: the borehole PTP-1, The Podlesí Stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma
    Sn-W-Pb-Ta disseminated mineralization in Li-mica granite at Podlesí
    Subvolcanic features in a variscan granite from Bohemian Massif: Explosive breccia and unidirectional solidification textures in the Podlesí granite stock, Krušné Hory Mountains
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí granite system (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí Granite System (Krušné hory Mts., Czech Republic)