Record details

Title keyword
    Pokojovice
Article
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě