Record details

Title keyword
    Pokorný
Monograph
    Bioarcheologie v České republice. Petr Pokorný = Bioarchaeology in the Czech Republic / edited by Jaromír Beneš & Petr Pokorný. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta ; Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. -- 518 s
    Proceedings of the Paleontological Conference to 70. birthday of acad. V. Pokorný
    Vencl, S. - Frohlich, J. - Horáček, I. - Michálek, J. - Pokorný, P. - Přichystal, A. : Nejstarší osídlení jižních Čech
Article
    Akademik Vladimír Pokorný zemřel
    In memory of the 70th Birthday of Vladimír Pokorný (*12.6.1922, +21.7.1989)
    Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie
    Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Velký bratr má sourozence (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Vladimír Pokorný (1922-1989)
    Vladimír Pokorný and czechoslovak paleontology