Record details

Title keyword
    Pokračování
Monograph
    Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
Article
    36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 1
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 2
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování 3
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : pokračování
    Drobná ložiska paliv v Čechách a na Moravě : pokračování
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování)
    Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko)
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat