Record details

Title keyword
    Pokryvných
Article
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Vysvětlivky a komentář k mapám paleoreliéfu karbonu, mocnosti pokryvu a typologie pokryvných útvarů