Record details

Title keyword
    Polabí
Monograph
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Přírodou z Polabí k hraničním horám
Article
    Can canopy forests survive agricultural colonization in the Polabí lowland (Czech Republic)?
    Could canopy forests survive agricultural colonization in the Polabí lowland (Czech Republic)?
    Do Polabí míří bagry. Těžba štěrků by zničila nejlepší zemědělskou půdu
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie polabí
    Návrh reprezentativní sítě maloplošných CHÚ v Polabí
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Rozsedlinová jeskyně v Polabí
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu