Record details

Title keyword
    Polovici
Article
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
    Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku v 18. a prvej polovici 19. storočia. Pokrač. 3.