Record details

Title keyword
    Polských
Article
    Druhý sjezd polských geomorfologů
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    V. sjezd polských geomorfologů - "Výstupy a pozice polské geomorfologie na začátku XXI. století"
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech