Record details

Title keyword
    Polygenetické
Article
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Spraše a polygenetické sprašoidné sedimenty širšieho okolia Trnavy