Record details

Title keyword
    Polymetalických
Article
    Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
    Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Radiometrická předúprava polymetalických a Sn-W rud
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny
    Úprava tuzemských polymetalických rud pro zpracování v HMZ Bruntál
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Zameranie výskumu a dosiahnuté výsledky na ložiskách železných a polymetalických rúd