Record details

Title keyword
    Poměr
Monograph
    Poměr antracen/(antracen+fenantren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Poměr benz(a)antracen/benz(a)antracen+chrysen) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Poměr fluorantren/(fluorantren+pyren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
Article
    B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice
    Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
    Izotopický poměr C12/C13 v antraxolitech hydrotermálního uranového zrudnění