Record details

Title keyword
    Poměry
Monograph
    10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků
    Biogeografické poměry
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
    Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
    Přírodní poměry Boskovicka.
    Stabilní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stresových polích zón gravitačního rozvolnění
    Vláhové poměry krajiny. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference
    Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry
Article
    : Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
    Ekologicko-půdní poměry krasových oblastí Československa
    Geofyzikální poměry
    Geografický obraz, Geomorfologické a půdní poměry
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologické a ložiskové poměry pohoria Javorina
    Geologické a naftově geologické poměry předneogenního podloží Studienecké oblasti a jejího okolí
    Geologické a vulkanologické poměry Etny
    Geologické pomery a nerastné bohatstvo Alžírskej Sahary
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologické poměry Babiččina údolí
    Geologické poměry čedičového proudu chřibského lesa u Slezské Harty
    Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické pomery ložiska dekoračného a stavebného kameňa Mokrá Lúka
    Geologické pomery ložiska korekčného vápenca Krivoklát-Drieňova Hora
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Geologické poměry na hadcovém ložisku Skorošice v Rychlebských horách
    Geologické poměry oblasti Přibyslav - Polná
    Geologické poměry okolí archeologické lokality Milovice, okres Břeclav
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologické poměry vodního díla Karolinka
    Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole
    Geologicko-tektonické pomery v oblasti hrádze uvažovanej vodnej nádrže Slatinka
    Geologickoštruktúrne pomery Jasovskej skaly
    Geologickoštruktúrne pomery Slovinsko-gelnického rudného rajónu
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    geologocké a geomorfologické pomery Farebnej priepasti
    Geomorfologické a půdní poměry
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Geomorfologické pomery Bestín a priľahlej časti Bošáckých bradiel
    Geomorfologické poměry Boskovicka.
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologické pomery krasových území Malých Karpát
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Geomorfologické pomery Plešivskej planiny
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické pomery spojovacieho sifónu medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Mieru v Demänovskej doline
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Geomorfologické poměry v povodí Ponávky mezi Lelekovicemi a Jehnicemi
    Geomorfologické poměry západní části Lišovského prahu a přilehlé části Blatské pánve
    Geomorfologické pomery Zemplínských vrchov
    Hlubinné jímání teplických terem a hydrogeologické poměry v prostoru plánovaného lomu Barbora
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poměry
    Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
    Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
    Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Iraku
    Hydrogeologické pomery kraja Mascara v Alžírsku
    Hydrogeologické pomery ložiska magnezitu Dúbravský masív
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova
    Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrogeologické poměry výhledové lokality Barbora II a návrh dalšího průzkumu
    Hydrogeologické poměry Zambie
    Hydrogeologické poměry zlatodolu Roudný
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
    Hydrologické pomery lesných ekosystémov Malých Karpát
    Hydrologické poměry neogenních sedimentů severozápadně od Brna
    Iniciální poměry izotopů U a Th k primogennímu Pb na sulfidických ložiskách Jeseníků
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologické poměry
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
    Inžinierskogeologické pomery a príčiny statických porúch Oravského hradu
    Inžinierskogeologické pomery a životné prostredie v oblasti Michaloviec
    Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu
    Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic
    Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi. Quaternary geology of the surroundings of Mnichovo Hradiště, NNE of Mladá Boleslav
    Kvartérně geologické poměry v okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi (03-33 Mladá Boleslav, 03-34 Sobotka)
    Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná
    Mineralogické poměry na lokalitě Bezděčín v letech 1982-1985
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
    Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Pôdne pomery štátnej prírodnej rezervácie Šrámková
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance
    Příroda Krkonoš : půdní poměry
    Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého Koně během holocénu
    Přírodní poměry na pravěké lokalitě "Anděl Park" v Praze na Smíchově
    Půdní poměry
    Půdní poměry Jihomoravského kraje
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava
    Půdní poměry okolí Přibyslavic na Českomoravské vrchovině
    Půdní poměry okolí Třebíče
    Reliéf a geologické poměry
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Strukturně geologické poměry Chýnovského krasu
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Vegetační poměry kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení)
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv vzestupu dolování na hospodářské poměry města Příbramě na sklonku 18. století
    Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny
    Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry
    Zrážkové a odtokové pomery povodia Čiernej vody na východoslovenskej nížině
    Zrážkové pomery na Slovensku po oprave systematických chýb meraní atmosférických zrážok