Record details

Title keyword
    Pomůcka
Article
    Délky letorostů vinné révy jako pomůcka pro rekonstrukci jarních teplot vzduchu v 18. století
    Determinační klíč on-line - pomůcka při určování těžkých minerálů
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
    Dmuchavka - klasická pomůcka
    Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce