Record details

Title keyword
    Pomoraví
Monograph
    Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
    Litovelské Pomoraví
    Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví
    Paleoekologický a palynologický výzkum paleomeandru řeky Moravy v Litovelském Pomoraví
Article
    Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Dating of flood plain deposits in Straznicke Pomoravi area (Czech Republic)
    Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    Litovelské Pomoraví - záznam změn vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy
    Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
    Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
    The Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví - palynological research of sediments in the Morava River
    Přírodní park Strážnické Pomoraví - Osypané břehy: zkrácení toku Moravy
    Reconstruction of the Morava River behavoir based on mineral magnetic record on the floodplain sediments (Stážnické Pomoraví, CR)
    Record of changes of vegetation and climate in sediments of the Morava river in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví (Czech Republic, Moravia)
    Record of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Records of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Study of Changes of Morava River flood sediments in Strážnické Pomoraví area (Czech Republic) during the last millennium
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
    Zásobování Pomoraví pitnou vodou
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví