Record details

Title keyword
    Poreba
Monograph
    7th International Conference Geoecological Problems of the Karkonosze Mts., Szklarska Poreba
    Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Neotektonika Polski", Sklarska Poreba - Turoszów, 24-27.06.2009. Materialy konferencyjne
Article
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Y, REE-rich zirconolite from the Skalna Brama pegmatite near Szklarska Poręba (Karkonosze Massif, Lower Silesia, Poland)