Record details

Title keyword
    Porcelanitů
Article
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje