Record details

Title keyword
    Porubních
Monograph
    Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
    Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
Article
    Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".