Record details

Title keyword
    Potenciál
Monograph
    Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
    Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich edukativní hodnota a potenciál pro geoturistické účely a pro zachování zvýšené geodiverzity krajiny, v rámci plnění schválených úkolů Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje , Krajský úřad Libereckého kraje
    Přirozený funkční potenciál půd 1:50 000, list 34-11 Znojmo
    Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR
Article
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    "Gran Canón de Somoto, Nicaragua"- Fenómeno geológico de potencial turístico
    Inovační potenciál v regionech ČR - komparace krajů
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Metalogeneze, surovinový potenciál a kritéria rudonosnosti uhlíkatých formací
    Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností
    Potenciál modulovaných pulzních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí
    Potenciál obnovy slanomilné vegetace meliorované nivy dolní Trkmanky
    Potenciál rozvoje mimořádného nadání mimořádně nadaných dětí
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Přírodní potenciál cestovního ruchu Vranovska a Podyjí
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Reliéf brněnské aglomerace a jeho potenciál ve světle geomorfologického vývoje
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání