Record details

Title keyword
    Povodňového
Article
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany