Record details

Title keyword
    Povodně
Monograph
    Historické povodně na dolním Labi a Vltavě, dalo Okresní muzeum v Děčíně, 1995, 169 stran
    Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
    Povodně a změny v krajině
    Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy III. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy II. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil
    Povodně v České republice v roce 2010
    Povodně v českých zemích
    Povodně v českých zemích
    Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
Article
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Extrémní povodně v době mrazů
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Historické povodně a jejich dokumentace
    Historické povodně na Moravě před rokem 1900
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Historické povodně v Čechách v díle drážďanského hydrometeorologa Christiana Gottlieba Pötzsche. Na okraj 200. výročí jeho úmrtí
    Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje
    Historické zimní povodně na řece Jihlavě a jejich geomorfologická účinnost
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Jizera a povodně v Turnově
    Labe: krajina, lidé a povodně
    Letní povodně ve střední Evropě v roce 1813 - analogie povodní v roce 1997
    Městské informační systémy a povodně
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě
    Povodně
    Povodně a klimatické změny
    Povodně a klimatické změny
    Povodně a osídlení
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Povodně a život nivy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Povodně v Berouně
    Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997?
    Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30
    Povodně: velký otec má několik synů
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Případová studie: Katastrofální povodně v červenci 1997
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Soudobé povodně v jihočeském regionu
    Srážky, povodně a niva
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Středoevropský srážkový rekord a povodně ve střední Evropě koncem července 1897
    Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 n řece Jihlavě u Ivančic.
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Václav Cílek: Přijdou větší povodně, vypusťme jednu přehradu. [Rozhovor]
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
    Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty
    Velké povodně na Odře v 19. a počátkem 20. století a jejich impakty
    Velké povodně na Ostravsku - zapomenutý přírodní fenomén
    Velké povodně na Ostravsku v letech 1902 a 1903
    Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti
    Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města
    Velké přeshraniční povodně na Odře
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu