Record details

Title keyword
    Povrchovém
Article
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Rypné odpory jako kritérium rozpojitelnosti při povrchovém dobývání
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi