Record details

Title keyword
    Průmysl
Monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl
Article
    Československý uranový průmysl : vznik, vývoj a poslání
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    IPPC a keramický průmysl
    Naftový průmysl našich zemí v rámci Rakouska-Uherska
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Polský uhelný průmysl na cestě k rentabilitě a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Uhelný průmysl České republiky
    Uhelný průmysl Číny
    Uhelný průmysl v roce 1990
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Výhled těžby a úpravnictví surovin pro průmysl porcelánu v Československých keramických závodech
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky