Record details

Title keyword
    Pracoviště
Article
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Práce vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje ÚVR Praha
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)