Record details

Title keyword
    Pramenů
Monograph
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
Article
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    Greisenizovaný žulový peň "Steinbruchswald" u Pramenů
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Pegmatit "U Tří pramenů"
    Revíry Horní Město a Horní Benešov ve světle archivních pramenů
    Studium parametrů univerzálních lázeňských pramenů v oblasti západních Čech
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Vtah výskytů pramenů a průběhu zlomů v Českém masívu
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku