Record details

Title keyword
    Právne
Article
    Krasové javy v Tlstom vrchu pri Slovenskom Pravne
    Právne normy pre zbieranie minerálov, skamenelín a hornín v NDR a organizovanie zberatelov nerastov v SSR