Record details

Title keyword
    Principy
Monograph
    Principy i kriterii rasčlenenija dokembrija v mobil'nych zonach
    Speleoterapie - principy a zkušenosti
    Speleoterapie. Principy a zkušenosti
Article
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Geologické principy vymezování bloků a jejich vývoje
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Principy etiky ahumánních systémů
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Principy skládkování tuhých komunálních odpadů v USA
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace lomů. Principy a návrh metodiky
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Základné princípy analýzy zlomov v štruktúrnej geológii
    Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a nové principy jejich názosloví
    Základní principy matematického modelování v hadrogeologii
    Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon)
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
    Základní principy projektovámí optimálního hydrologického průzkumu