Record details

Title keyword
    Probíhající
Article
    Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    Proces probíhající od nejstarších období po dnešek