Record details

Title keyword
    Prof
Monograph
    Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Karl-Armin Tröger
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
    Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka
    Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
    Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc.
    Seminář konaný k uctění památky prof. J. Bauera a na počest 110. výročí narození prof. A. Ondřeje
    Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
Article
    60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    75 let prof. ing. Martina Vavra, DrSc.
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Foreword to the thematic set on "Granitic pegmatites: mineralogy and evolution (a special issue honoring the 60th birthday of Prof. Milan Novák)"
    Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    In honorem Prof. Dr. Razvan Givulescu zu seinem achtzigsten Geburtstag
    Jubiläumssymposium für Prof. Zlatko Kvaček
    Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka
    Jubileum prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc.
    Jubileum prof. RNDr. Rudolfa Musila, DrSc.
    Jubilujúci prof. Ing. František Čech, DrSc
    Jubilujúci prof. Ing. Viliam Pašteka, Dr.Sc.
    K 60. narozeninám prof. ing. Ctirada Schejbala, CSc
    K 65. narozeninám prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K osmdesátinám Prof. RNDr. Josefa Sekaniny
    K pětaosmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc.
    K pětasedmdesátinám Prof. Dr. Bohuslava Hejtmana
    K pětasedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K pětašedesátinám prof. RNDr. Miloše Suka, DrSc.
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedemdesiarinám prof. RNDr. Jakuba Kamenického, DrSc.
    K sedemdesiatinám prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského
    K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc.
    K sedmdesátinám Prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    K šedesátinám prof. Ing. Jana Gruntoráda, DrSc
    K šedesátinám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K šedesátinám Prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátinám prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Bohuslav Fojta, CSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    K úmrtí prof. dr. Jana Krejčího, DrSc.
    K výročí zakladatele české geologie prof. Jana Krejčího
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    Long-term research of natural forests on permanent plots founded by Prof. A. Zlatník in protected areas of Transcarpathia
    Memorial to Prof. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931-2002)
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc.
    My first meeting Prof. Dr. Josef Zeman
    My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Na šesťdesiatiny univ. prof. RNDr. Zdeňka Poubu, DrSc.
    Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc.
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Ohlédnutí za Prof. Ing. Otakarem Kumperou, DrSc.
    On the Sixtieth Birthday of Prof. Ing. Josef Polický, CSc.
    Opustil nás pan prof. ing. Josef Hojdar, dr.h.c.
    Oslavy pětaosmdesátin prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Osmdesát pět let prof. Aloise Myslivce
    Osmdesáté páté narozeniny univ. prof. RNDr. Josefa Sekaniny, člena korespondenta ČSAV
    Osmdesátiny prof. Dr. Rudolfa Jirkovského, CSc.
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Pětesedmdesátiny prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
    Prof. Dr. František Dvorský 1846-1917
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Prof. dr. František Němejc zůstane mezi námi... (12.6.1901 - 7.3.1976)
    Prof. dr hab. inż. Roman Ney
    Prof. Dr. Ing. Vojtěch Mencl, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Prof. dr. Jan Petránek, DrSc. osmdesátiletý
    Prof. Dr. Jaromír Koutek (1902-1983) a jeho vztah k mineralogii
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    Prof. dr. Karel Zapletal
    Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer zemřel
    Prof. Dr. Rudolf Rost+ (1912-1999)
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc., šedesát let
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. siebzigjährig
    Prof. ing. Jindřich Bilan, CSc., osmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný
    Prof. Ing. M. Vaněček, DrSc. šedesátníkem
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof. ing. Otakar Kumpera, DrSc., šedesátníkem
    Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Prof. Ivo Chlupáč DrSc. (1931-2002)
    Prof. J. E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Prof. J.E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
    Prof. Jiří Grygárek osmdesátníkem
    Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman (12.8.1911 Stranná u Kamenice nad Lipou - 18.9.2000 Praha)
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (17.8.1929-4.9.1995)
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (1929-1995)
    Prof. RNDr. František Fediuk, CSc., šedesátiletý
    Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem
    Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., sedemdesianikom
    Prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., 80-ročný
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho alma mater - Masarykova univerzita v Brně
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (1921-1985)
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. - päťdesietročný
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, Csc., pětasedmdesátiletý
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Otakar Matoušek (14.1.1899 - 4.1.1994)
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Prof. RNDr. Rudolf Musil, CSc., šedesátníkem
    Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let
    Prof. RNDr. Vendelín Radzo, CSc., šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský - seventy years old
    Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck osemdesiatpatročný
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Sedmdesát pět let prof. Zdeňka Bažanta
    Sedmdesátiny prof. dr. Jana Petránka, DrSc.
    Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    The seventieth anniversary of prof. RNDr. Zdeněk V. Špinar, DrSc.
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    The sixtieth birthday of Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Smutná zpráva - prof. Stanislav Chábera zemřel
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc.
    To anniversary of Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc
    To the eighties of prof. acad. J. Koutek
    A Tribute to Prof. Anton Rzehak and the first micropalaeontological analysis in the Magura Flysch
    Udělení čestného členství České zeplitové skupiny prof. dr. F. Petrlikovi
    Univ. prof. RNDr. Bohuslav Fojt sedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. František Němec v mé paměti
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., osmdesátiletý
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. - sixty years old
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.
    Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc.
    Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce
    Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950)
    Vzpomínka na prof. dr. Ing. Bohuslava Stočesa
    Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc.
    Vzpomínka na prof. dr.Vojtěcha Rosického
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc.
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínky na prof. dr. K. Zapletala k jeho nedožitým devadesátinám
    Za prof. ing. Josefem Hojdarem, dr.h.c. - vynikajícím vysokoškolským učitelem
    Za prof. Jaroslavem Bauerem
    Za prof. RNDr. Josefem Sekaninou, DrSc., členem korespondentem ČSAV
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem
    Zemřel prof. ing. dr. Quido Záruba
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Martin Vavro, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Zemřel prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zomrel Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc.
    Zum 70.Geburtstag von Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.
    Zum Lebensjubiläum von univ. Prof. Dipl. Ing. Ján Babčan, DrSc.
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Život a dílo prof. dr. Karla Vrby
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum prof. dr. Otakara Matouška
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.
    Životní jubileum prof. RNDr. Zdeňka Vlastimila Špinara, DrSc.
Serial
    Zpravodaj Geologického pavilonu prof. F. Pošepného