Record details

Title keyword
    Profesní
Monograph
    Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků
    Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'
Article
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů