Record details

Title keyword
    Profil
Monograph
    Profil absolventa
Article
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
    Die Forschungsbohrung Rittsteig - Geologischer Rahmen, Geologisches Profil und Geochemie
    Geochemistry of North Bohemian sulfurous coal vertical profil
    Geologická mapa, geologický profil a regionální členění brněnské oblasti
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky.
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Profil IIIa na Stránské skále v Brně
    Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko)
    Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Sedimentárně - petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratky západně od Veverské Bítýšky
    Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby
    Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice)
    Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)