Record details

Title keyword
    Program
Monograph
    1st North American Landslide Conference, Vail, Colorado, June 3-10, 2007: Program with abstracts
    The 2-nd EAVP Meeting, Abstracts of papers and posters with program, Excursion book
    The 2-nd EAVP Meeting, Abstracts of papers and posters with program, Excursion Guidebook
    3rd international workshop Chronobiology and its roots in the cosmos. Program and proceedings
    6th International Hutton Symposium, Abstract volume and Program Guide
    6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, AIG-6. Program, Field Trip Guide
    6th International Symposium on the Jurassic System. Abstracts and Program
    7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague
    7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and abstracts
    7th IAGA workshop on geomagnetic observatory instruments, data acquisition and processing. Program and abstracts
    17th V.M. Goldschmidt Conference, Program Volume with Abstracts
    19th General Meeting of the International Mineralogical Association, Program and Abstracts
    2001 International Containment and Remediation Technology Conference and Exhibition, Conference Program
    AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots
    AAPG European Region Conference with GSA : official program and abstract book
    Abstracts and Program 3rd International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-3)
    Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts
    Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts
    BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts
    BIOLAB PROGRAM abstrakta přednášek a posterů
    Conference on Micro-Raman Spectroscopy and Luminescence Studies in the Earth and Planetary Sciences. Program and Abstract Volume. LPI Contribution No. 1473
    Conference Proceedings 13th ICAAR - Program and Abstracts
    Fall Meeting Program and Abstracts. 2003 AGU Fall Meeting
    Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, Prague, Czech Republic, Symposium Program
    Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada joint annual meeting with Society of Economic Geologists, May 27-29 Mai 1991, Toronto. Program with Abstracts. Volume 16
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty
    Hutton Symposium V : the Origin of Granites and Related Rocks Japan 2003 : abstract with program
    International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts
    International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts
    International Karstological School Classical Karst. Karst and microorganisms : program, guide book and abstracts
    Joint 61st ICCP/26th meeting, Gramado/Porto Alegre/Brazil, September 19th-26th 2009, Advances in Organic Petrology and Organic Geochemistry. Program and Abstracts
    Meeting Program and Abstracts. 1st International Conference on North Gondwanan Mid-Palaeozoic Biodynamics
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Cerrelation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Correlation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Correlation Program, Project 254/24-25 September 1991/ Černá v Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Gelogical Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IV.th Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254/24-25 September 1991/ Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments, Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá in Pošumaví
    Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá v Pošumaví
    Mineralogico-petrologické Sympózium Magurka '2000, Program, Abstrakty, Exkurzný sprievodca
    Official Program of the 1999 AAPG Annual Convention
    Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference
    PACROFI 8, Program with Abstracts, July 22-25, 2002, Halifax, Nova Scotia, Canada
    Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites. Abstracts. Excursion Guide. Program
    Proceedings and the conference program. Book of the 100th anniversary earthquake conference
    Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií
    Program and Abstracts
    Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Area
    Program and Abstracts, Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudeten and Adjacent Areas
    Program and Abstracts of International Conference on Coal and organic Petrology, ICCP - TSOP Joint Meeting
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and eismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993
    Program and Paper Abstracts of World Congress on Ultrasonics-Ultrasonics International 2005
    Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
    Program prací na testovací lokalitě
    Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
    Program výzkumu Antarktidy
    Second International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues, Program & Abstract Book
    Sixth International Bioerosion Workshop : program and abstracts
    Society of exploration geophysicists. Expanded abstracts with biographies. 1998 technical program. Volume 2
    Subcommisson on devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land sea Interaction, Eureka NV 9-17 Sep 2007, Program and Abstracts
    Uživatelský popis systému GEM 22C. Program pro grafické zpracování výstupních dat v systému GEM 22. Verze 1.0
    Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
    Zpráva přípravy vzorků pro MPZ. Název: Program zkoušení způsobilosti laboratoří PT/CHA/2/2007. Autoři:M. Jankovská, Z. Boháček, A. Nižnanská. Vydal CSlab spol. s r.o., organizátor programů zkoušení způsobilosti akredit. ČIA č. 7003, Praha, 2007-05
Article
    Controlling program on-line for recording computer in seismic network
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia - Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia - Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contribution to the Global Seismic Hazard assessment Program
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Earthquake hazard maps for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contributions to the Global Seismic Hazard Assessment Program
    ESRI nabízí nový program pro správu inženýrských sítí
    European long range correlations, a new phylozonation for Neogene flora in Tethys-Paratethys region and the problem of the salinity crisis, a computer program
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Interactive program for kinematic problems in laterally heterogeneous media
    IV. program regionálního hydrogeologického průzkumu pro 7. PLP
    Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži
    Konference radonový program ČR
    Landscape-use Optimisation with Regards to Groundwater Protection Resources in Hard Rock Mountain Areas (LOWRGREP); some results from an European research program (5th PCRD).
    Lithosphere of Central Europe : Some Results of Czechoslovakian Program of Earth's Crust Investigations
    Mapa zemětřesného ohrožení České republiky, Polska a Slovenska vypracovaná pro ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    Modeling of seismic waves in 3-D laterally varying, layere disotropic and anisotropic structures. Program package ANRAY
    Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
    Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    Parallel computations of thermo-elasticity benchmark problems: comparison of MPI and OpenMP based program codes
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Program dalšího průzkumu v prostoru Zlaté hory - západ
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    A program for magnetic susceptibility-equivalent pore conversion
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Program obnovy Chýnovské jeskyně
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    Program rekonstrukce modelu chemického složení průmyslově významných živců
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    Program UNESCO ve vědách o Zemi
    Program výskumu hlbinnej stavby Zeme v ZSSR
    Program vyšších etap průzkumu v jesenických rudních revírech
    Průzkumný program nerostných surovin pro MŠLZ, n. p. Velké Opatovice
    Radon program - a part of the environmental protection program in the Czech Republic
    Radonový program ČR
    Ray-theory amplitudes and synthetic seismograms in 2-D inhomogeneous isotropis layered structures. Program packages SEIS
    RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
    Rozvoj a využívanie geotermálnej energie v EHS - program THERMIE
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Seisbase - principles of a program and database for routine analysis of data from local seismic networks, version 4.7
    Seisbase 4.6 - A database oriented program for routine multi-station local seismogram analysis
    SHACAL - A Computer Program Tool for Earthquake Hazard Assessment
    SPINEL - program k přepočtu chemických dat minerálů spinelové skupiny
    Stav a program průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi
    Surface waves dispersion curves of Eurasian earthquakes: the SVAL program
    Surface waves dispersion curves of Eurasian earthquakes: the SVAL program
    SUSIE: A program for inverse strain estimation from magnetic susceptibility
    Time series of long-term annual fluxes in the streamwater of nine forest catchments from the Swedish Environmental Monitoring Program (PMK 5)
    Time series of long-term annual fluxes in the streamwater of nine selected forest catchments of the Swedish Environmental Monitoring Program (PMK)
    Útlmový program v rudnom baníctve na Slovensku
    Velocity distribution modelling in laterally heterogenous media (program for a desk-top computer)
    Výsledky a program průzkumu v hornoměstském rudním revíru
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
Serial
    Národní klimatický program České republiky