Record details

Title keyword
    Projektové
Monograph
    Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu)
Article
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace