Record details

Title keyword
    Propastí
Monograph
    Hranická propast, průvodce národní přírodní rezervací Hůrka s nejhlubší českou propastí
Article
    Abnormální poklesy hladiny vody v propasti na Čeřince
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Nález ručního granátu v propasti Macocha
    Největší jeskyně a propasti v SSSR
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Současné prohlubování závrtů a propastí na Plešivecké planině
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Speleogeneze propastí Dolného vrchu
    Uhličitá voda v Hranické propasti
    V nejhlubší propasti Jugoslávie
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu